Magic för första gången i stort spannet/ Magic for the first time in a big team

Leo med hans kompisar/ leo with his friends

Magic och hennes kompisar/ Magic with her friends

Kraft training